Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Zadatek w umowie przedwstępnej

Napisane 16.11.2020 przez admin

Tagi: zadatek zaliczka wadium umowa zwrot zadatku wpłata a conto

Polecane

Zawierając umowę, zwykle nabywca dokonuje wpłaty określonej sumy pieniężnej. Wpłacana suma nazywana jest przez strony zadatkiem, zaliczką, wadium lub w podobny sposób.

Beztroskie i nieprecyzyjne używanie pojęć, których znaczenia dokładnie nie znamy, może mieć jednak nieprzyjemne konsekwencje. W chwili gdy dojdzie do wykonania umowy, wpłacona kwota zaliczona zostanie na poczet zobowiązania nabywcy. Problem pojawi się jednak w przypadku, gdy do wykonania umowy nie dojdzie. W takiej sytuacji strony muszą udzielić sobie odpowiedzi na pytanie: co z wpłaconą kwotą? Czy należy ją zwrócić, a jeśli tak, to w jakiej wysokości? Odpowiedź na to pytanie nierzadko wprost zależy od użytego dla określenia wpłacanej kwoty pojęcia. Zadatek charakteryzuje się bowiem tym, iż w przypadku niewykonania umowy przez jedną ze stron druga może od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zatrzymać, a jeśli sama go dała - domagać się zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. Jeżeli umowa została rozwiązana przez strony lub też jedna ze stron nie wykonuje umowy na skutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi lub odpowiedzialność ponoszą obie strony, zadatek ulega zwrotowi w takiej wysokości, w jakiej został wpłacony. Zadatek stanowi więc swego rodzaju umowne odszkodowanie od strony, która nie wykonuje umowy. W celu osiągnięcia opisanego wyżej skutku konieczne jest jednak faktyczne zapłacenie kwoty zadatku - jest on czynnością realną, co oznacza, że samo zastrzeżenie zadatku w umowie, jeśli do jego wpłacenia nie doszło, nie rodzi skutków prawnych. W umowie innego pojęcia na określenie dokonywanej wpłaty (np. zaliczka, wadium, wpłata a conto itp.) zwykle prowadzić będzie do wniosku, iż zadatek nie został zastrzeżony. W takim przypadku stronie może przysługiwać roszczenie o zwrot wpłaconej kwoty i to nawet, gdy to ona umowy nie wykonała. Jeśli zawierasz umowę i chcesz mieć większą pewność, że kontrahent ją wykona, rozważ możliwość zastrzeżenia w umowie zadatku. Wycofanie się kontrahenta kosztować go będzie zwrot wpłaconego zadatku lub konieczność jego zwrotu w podwójnej wysokości.

Podpisując umowę zawsze zbadaj, czy dokonywana przez ciebie wpłata jest zadatkiem czy zaliczką, jeśli postanowienia umowy w tym zakresie nie są precyzyjne, wyjaśnij wątpliwości przed podpisaniem umowy, a najpóźniej przed dokonaniem wpłaty zadatku.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Fundusze inwestycyjne otwarte, jak zacząć inwestowanie?

Kupując jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, powierzamy zarządzanie naszymi pieniędzmi wyspecjalizowanej instytucji finansowej. Fundusz dysponując zebranymi w ten sposób środkami, może dokonywać inwestycji na znacznie większą skalę niż poszczególni inwestorzy. Fundusz może kupować akcje różnych sp

Czytaj więcej...

Jak walczyć z nieuczciwą konkurencją?

Klasyfikacja zjawisk nieuczciwej konkurencji, zobacz jak walczyć z nieuczciwą konkurencją na wolnym rynku.Konkurencja jest zjawiskiem, które występuje niemal od początku dziejów ludzkości w prawie każdej dziedzinie: w sporcie, nauce, sztuce, polityce i gospodarce. Szczególnie w gospodarce jest nieuniknionym, a nawet wielce pożądanym - stymulują

Czytaj więcej...