Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Separacja małżeńska, czym różni się od rozwodu?

Napisane 14.11.2020 przez admin

Tagi: separacja małżeństwo rozwód rozdzielność majątkowa alimenty dzieci

Orzeczenie o separacji w małżeństwie. Jak prawnik załatwia orzeczenie oraz ile ono kosztuje? Sprawdź czym różni się separacja od rozwodu i jak znaleźć dobrą kancelarię prawną.

Separacja to rozdzielenie małżonków na skutek zerwania łączących ich więzi: fizycznej, majątkowej i duchowej. Separacja to instytucja prawna w swoich postanowieniach przypominająca rozwód, została wprowadzona ustawą z dnia 21 maja 1999 r., która weszła w życie z dniem 16 grudnia 1999 r. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z nich może żądać, aby sąd orzekł separację. Rozkład musi być zupełny, ale w przeciwieństwie do rozwodu nie musi być trwały. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków. Ogłaszając separację, sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Jeżeli małżonkowie zgodnie żądają orzeczenia separacji, sąd nie orzeka o winie i wówczas wynikają skutki, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. W wyroku orzekającym separację sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, o alimentach, o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, może także orzec eksmisję małżonka, który swym rażąco nagannym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Sąd oddali powództwo o separację mimo zupełnego rozkładu pożycia wtedy, gdy wskutek niej mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci lub gdy orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli jeden z małżonków żąda separacji, a drugi rozwodu, sąd orzeknie rozwód, jeśli żądanie rozwodu jest uzasadnione. Gdyby żądanie rozwodu było niedopuszczalne, a żądanie separacji uzasadnione, sąd orzeknie separację. Orzeczenie separacji wywołuje takie skutki jak rozwód: ustaje wspólność majątkowa małżeńska, małżonkowie pozostający w separacji nie dziedziczą po sobie z ustawy ale mogą dziedziczyć  z testamentu. Separacja różni się od rozwodu tym, że małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć małżeństwa. Separacja nie zwalnia małżonków od wzajemnej pomocy i alimentacji. Małżonek pozostający w separacji, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia a znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka alimentów w takim zakresie jak w przypadku orzeczenia rozwodu. Na żądanie małżonków sąd zniesie separację i z tą chwilą ustają jej skutki. Małżonkowie wracają do wspólnego pożycia, przywrócona zostaje także wspólnota majątkowa. Jednakże na zgodny wniosek małżonków sąd orzeka o utrzymaniu rozdzielności majątkowej.

Sąd znosząc separację ponownie orzeka o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poprzedni artykuł:Leasing samochodu
Następny artykuł:Patenty i wynalazki, jak zgłosić?

Szybki dostęp do internetu?

Jeżeli myślimy o szybkim dostępie do internetu mamy przed oczami łącza światłowodowe wysoko rozwiniętych krajów.Czy Polska dogoni kiedyś światową czołówkę w dostępie do internetu? Pomimo coraz bogatszej oferty dostawców internetu w Polsce, upowszechnienie korzystania z tego medium jest nadal nam obce. Młode pokolenie coraz szybciej rozwija

Czytaj więcej...

Czy obywatelstwo i paszport można kupić?

W darkniecie można kupić paszport, dowód osobisty czy prawo jazdy, popularne są też hologramy ELS. Takie dokumenty kosztują nawet kilkanaście tysięcy dolarów, a sam skan dokumentów kilkanaście dolarów.Paszport jest to urzędowy dokument stwierdzający tożsamość jego posiadacza i umożliwiający mu pobyt w różnych krajach i przemieszczanie si

Czytaj więcej...