Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Nowy i stary dowód osobisty, jakie abezpieczenia.

Napisane 13.11.2020 przez admin

Tagi: dowód osobisty pesel ewidencja ludności

Dowód osobisty należy mieć od 18 lat, umożliwia on wejście w dorosłe życie, np. podejmowanie studenckich pożyczek lub kredytów.

Zawartość dowodu osobistego  Dowód osobisty jest urzędowym dokumentem potwierdzającym tożsamość, dane osobowe, a często także obywatelstwo posiadacza. Jako samodzielny, urzędowy dokument nie jest spotykany we wszystkich państwach i tam jego rolę spełniają inne dokumenty urzędowe np. prawo jazdy, karta ubezpieczenia społecznego itp. W polskich dowodach osobistych starego wzoru, w formie  książeczki, zamieszczone były: nazwisko, imiona, imiona rodziców i nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy na ponad 2 miesiące, numer ewidencyj ny PESEL - Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. W dowodzie znajduje się także  zdjęcie, rysopis zawierający wzrost, kolor oczu, ewentualne znaki szczególne i podpis posiadacza, a także nazwa organu wydającego, data wydania i termin ważności dokumentu. "Książeczkowe" dowody osobiste mogą posiadać także inne wpisy np. dzieci pozostające pod opieką posiadacza, jego zatrudnienie itp. Obecnie wydawane dowody osobiste, w formie plastikowego prostokąta o wymiarach 54 x 85 mm, zawierają:  dane osobowo-adresowe posiadacza, jego nazwisko i imię, imiona rodziców i nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, adres zameldowania na pobyt stały, w przypadku braku zameldowania na pobyt stały posiadacza dowodu podaje się miejsce zameldowania na pobyt czasowy na ponad 2 miesiące, zdjęcie posiadacza, jego podpis, informacje o płci i wzroście w centymetrach, numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu  Ewidencji Ludności (PESEL) posiadacza, nazwę organu wydającego dowód, datę wydania i ważności  dowodu. Każdy taki dowód oznaczony jest za pomocą trzyliterowej serii i sześciocyfrowego numeru. Dowody osobiste są wydawane przez urzędy miast lub gmin właściwe dla miejsca stałego zamieszkania. Osoby, które ukończyły 18 lat, otrzymują dowód osobisty. Osoby miedzy 13. a 18. rokiem życia mogą otrzymać tymczasowy dowód osobisty. Obywatel polski po ukończeniu 18 lat ma obowiązek posiadania dowodu osobistego. Osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która ukończyła 15 lat i pracuje lub nie pozostaje pod władzą lub opieką rodzicielska, lub nie zamieszkuje wraz z osobami taką władzę czy opiekę sprawującymi, także ma obowiązek posiadania  dowodu osobistego. W celu otrzymania dowodu osobistego należy osobiście złożyć w swoim urzędzie gminy czy miasta wypełniony odpowiedni druk wniosku i dwa zdjęcia. W przypadku osoby urodzonej w innej gminie czy mieście konieczny jest także odpis aktu urodzenia. Za wystawienie dowodu osobistego pobierane są opłaty.  W twoim urzędzie miasta lub gminy złożony przez ciebie druk i załączone zdjęcie zostaną przetworzone w formę dokumentu elektronicznego i przesłane do centralnego biura zajmującego się wytwarzaniem dowodów osobistych. Tam zostanie wykonany twój dowód osobisty. Zostanie on przesłany do twojego urzędu  miasta lub gminy, gdzie znowu po około 2 tygodniach od złożenia druku i zdjęć będziesz mógł go odebrać. Według obowiązujących regulacji ustawowych dowód osobisty  ważny jest przez 10 lat od jego wydania.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia ważny jest przez 5 lat. Osoba, która ukończyła 65 lat, może na swój wniosek trzymać dowód ważny bezterminowo.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Szybki dostęp do internetu?

Jeżeli myślimy o szybkim dostępie do internetu mamy przed oczami łącza światłowodowe wysoko rozwiniętych krajów.Czy Polska dogoni kiedyś światową czołówkę w dostępie do internetu? Pomimo coraz bogatszej oferty dostawców internetu w Polsce, upowszechnienie korzystania z tego medium jest nadal nam obce. Młode pokolenie coraz szybciej rozwija

Czytaj więcej...

Zadatek w umowie przedwstępnej

Zawierając umowę, zwykle nabywca dokonuje wpłaty określonej sumy pieniężnej. Wpłacana suma nazywana jest przez strony zadatkiem, zaliczką, wadium lub w podobny sposób. Beztroskie i nieprecyzyjne używanie pojęć, których znaczenia dokładnie nie znamy, może mieć jednak nieprzyjemne konsekwencje. W chwili gdy dojdzie do wykonania umowy, wpłacona

Czytaj więcej...