Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Jak wybrać najlepszą pożyczkę tzw. chwilówkę?

Napisane 17.11.2020 przez admin

Tagi: pożyczka chwilówka gotówka online bez BIK zaświadczenie o zarobkach

Najlepsza pożyczka (chwilówki) online na dowód lub przez internet online, bez BIK i zaświadczenia o zarobkach?

Pożyczka jest umową, która często w praktyce mylona jest z umową użyczenia. Przypomnijmy, że w świetle przepisów Kodeksu cywilnego użyczenie jest umową, w której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony lub nieoznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Zatem częsta sytuacja, w której sąsiad "pożycza" sąsiadowi wiertarkę lub kosiarkę do trawy, w istocie oznacza zawarcie umowy użyczenia. Zupełnie innym typem umowy jest umowa pożyczki. W drodze tej umowy dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy zwrócić. Cechy charakterystyczne umowy pożyczki to: Czasowy charakter - pożyczka zawsze udzielana jest na oznaczony okres. Przedmiot pożyczki, którym mogą być jedynie pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku np. zboże, cukier, surowce. Przeniesienie własności przedmiotu pożyczki na biorącego z zastrzeżeniem zwrotu takiej samej ilości, niekoniecznie tych  samych pieniędzy lub rzeczy na rzecz pożyczkodawcy. Umowa pożyczki może lecz nie musi zastrzegać wynagrodzenie  dla udzielającego pożyczki w postaci odsetek. Na mocy art.1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych niektóre czynności cywilnoprawne, w tym umowa pożyczki, podlegają opłacie od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości pożyczki, jeśli dotyczą rzeczy znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych podlegających wykonaniu w Polsce. Obowiązkiem udzielającego pożyczki jest wydanie przedmiotu pożyczki kontrahentowi. Odmówić wydania można jedynie w przypadku, gdy: jej zwrot staje się wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony, o czym dający nie wiedział lub przynajmniej nie mógł się z łatwością dowiedzieć przy zawieraniu umowy, gdy biorący pożyczkę nie zgłasza roszczenia o jej przedmiot  przez okres sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot pożyczki miał być wydany. Dający pożyczkę jest zobowiązany z rękojmi za wady rzeczy stanowiącej przedmiot pożyczki niepieniężnej. Biorący pożyczkę nie ma obowiązku jej odebrania (chyba że  co innego wynika z umowy), jeśli jednak przedmiot pożyczki odbierze, zobowiązany jest do zwrotu pieniędzy lub rzeczy w ilości, w jakiej je otrzymał.

Termin zwrotu pożyczki określa umowa stron. W przypadku jego braku dłużnik zobowiązany jest pożyczkę zwrócić w ciągu 6 tygodni po wypowiedzeniu umowy przez pożyczkodawcę.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Szybki dostęp do internetu?

Jeżeli myślimy o szybkim dostępie do internetu mamy przed oczami łącza światłowodowe wysoko rozwiniętych krajów.Czy Polska dogoni kiedyś światową czołówkę w dostępie do internetu? Pomimo coraz bogatszej oferty dostawców internetu w Polsce, upowszechnienie korzystania z tego medium jest nadal nam obce. Młode pokolenie coraz szybciej rozwija

Czytaj więcej...

Jak działa prawo autorskie

Prawo autorskie to zbiór przepisów regulujących jedną z ważniejszych dziedzin prawa własności intelektualnej. Ochroną prawnoautorską objęte są jedynie te wytwory intelektu człowieka, które spełniają przesłanki "utworu".Definicję tego pojęcia zawiera art. 1 ust.1 prawa autorskiego, który stanowi, że "Przedmiotem prawa autorskiego jest

Czytaj więcej...