Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Gdzie wykonać obdukcję?

Napisane 19.11.2020 przez admin

Tagi: obdukcja lekarz warszawa medycyna sądowa lekarz medycyny sądowej

Obdukcja Warszawa - obdukcję może wykonać jedynie lekarz medycyny sądowej. Prywatny gabinet lekarski to najszybsza metoda w tej kryzysowej sytuacji.

Obdukcja to badanie sądowo-lekarskie wykonywane na polecenie sądu lub prokuratora przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sądowej, mające na celu stwierdzenie faktu wystąpienia na ciele osoby pokrzywdzonej obrażeń i innych śladów (także niemedycznych) lub ich braku oraz określenie stopnia i charakteru uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia i ich skutków. Obdukcja to również badanie zwłok w celu ustalenia przyczyny śmierci, tzw. wstępne oględziny, które są na ogół uzupełniane sekcją zwłok, czyli połączeniem zewnętrznych i wewnętrznych oględzin zwłok w polskim prawie karnym wyróżnia się badania lekarskie: pokrzywdzonych, osób zatrzymanych przez policję, oskarżonych, osób zatrzymanych przez Straż Graniczną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 74 § 1 pkt 1 k.p.k. oględzinom ciała mają obowiązek poddać się podejrzani i oskarżeni, natomiast według art. 192 § 1 k.p.k. w stosunku do pokrzywdzonego można zarządzić przeprowadzenie oględzin ciała tylko po wyrażeniu przez niego zgody, jednakże w sytuacji, gdy karalność czynu zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego, nie może on sprzeciwić się oględzinom swojego ciała i badaniom nie połączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym Badania sądowo-lekarskie pokrzywdzonych mają na celu ocenę doznanych przez nich uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia dla potrzeb procesu karnego. Oględziny ciała pokrzywdzonego mają pozwolić na  rozpoznanie rodzaju obrażenia ciała, czasu i sposobu jego powstania (zwłaszcza czy uraz powstał wskutek własnego działania pokrzywdzonego czy w wyniku przestępstwa lub wypadku). Badanie lekarskie może także prowadzić do wskazania rodzaju narzędzia, które spowodowało uraz, kierunku i siły jego działania. Po przeprowadzonym badaniu lekarskim lekarz wydaje opinię  opracowaną na podstawie protokołu badania pokrzywdzonego.

Opinia lekarza sądowego powinna zawierać uzasadnienie i wskazywać wszystkie  ważne dla postępowania karnego zagadnienia, czyli tzw. kwalifikację sądowo-lekarską uszkodzenia lub rozstroju zdrowia należy przy tym pamiętać, że wyniki przeprowadzonych badań mają wartość dowodów procesowych.

W przypadku osoby zatrzymanej przez policję badania lekarskie przeprowadza się, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że osoba  ta znajduje się w stanie zagrażającym jej życiu lub zdrowiu, a w szczególności, gdy: osoba zatrzymana ma widoczne obrażenia ciała lub utraciła  przytomność, oświadcza ona, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, z posiadanych przez policję informacji lub z okoliczności zatrzymania wynika, że osoba ta może być chora zakaźnie. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowadza się po dokonaniu przez policję niezbędnych formalności związanych z zatrzymaniem, na podstawie pisemnego wniosku dyżurnego jednostki policji dokonującej zatrzymania. "Badanie przeprowadza lekarz właściwego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, położonego najbliżej jednostki  policji dokonującej zatrzymania. W stosunku do oskarżonego badania lekarskie (obdukcje) przeprowadza się na polecenie organu prowadzącego postępowanie karne. Obowiązkiem organu procesowego jest pouczenie oskarżonego o obowiązku poddania się zarządzonym badaniom lekarskim. Badania lekarskie oskarżonych pozbawionych wolności przeprowadzają zakłady służby zdrowia zakładów karnych lub aresztów  śledczych. Warto pamiętać, że przewiezienie osoby zatrzymanej przez policję lub Straż Graniczną do właściwego zakładu opieki zdrowotnej w celu przeprowadzenia badania lekarskiego (obdukcji) zapewnia policja lub Straż Graniczna. Po przeprowadzeniu badania osoby zatrzymanej lekarz wydaje  zaświadczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciwwskazań  medycznych do zatrzymania. W przypadku gdy osoba zatrzymana swoim zachowaniem uniemożliwia przeprowadzenie badania lekarskiego, okoliczność tę odnotowuje się w zaświadczeniu lekarskim oraz w książce wydarzeń danej jednostki policji lub Straży Granicznej.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Szybki dostęp do internetu?

Jeżeli myślimy o szybkim dostępie do internetu mamy przed oczami łącza światłowodowe wysoko rozwiniętych krajów.Czy Polska dogoni kiedyś światową czołówkę w dostępie do internetu? Pomimo coraz bogatszej oferty dostawców internetu w Polsce, upowszechnienie korzystania z tego medium jest nadal nam obce. Młode pokolenie coraz szybciej rozwija

Czytaj więcej...

Czy obywatelstwo i paszport można kupić?

W darkniecie można kupić paszport, dowód osobisty czy prawo jazdy, popularne są też hologramy ELS. Takie dokumenty kosztują nawet kilkanaście tysięcy dolarów, a sam skan dokumentów kilkanaście dolarów.Paszport jest to urzędowy dokument stwierdzający tożsamość jego posiadacza i umożliwiający mu pobyt w różnych krajach i przemieszczanie si

Czytaj więcej...