Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Dzicy lokatorzy eksmisja

Napisane 13.11.2020 przez admin

Tagi: eksmisja dziki lokator zadłużenie mieszkanie najem

Jak eksmitować dzikiego lokatora, który zajął bezprawnie twój lokal i nie posiada żadnego majątku z którego mógłbyś żądać odszkodowania?

Dzicy lokatorzy to osoby, które bezprawnie wprowadziły się do twojego mieszkania lub zajęły twoją nieruchomość. Okaż im dowód, że legalnie władasz mieszkaniem lub nieruchomością np. umowę najmu mieszkania, umowę nabycia nieruchomości, wypis  z księgi wieczystej i zażądaj, by ją opuściły. Jeżeli to nie pomoże, wezwij policję. Wdarcie się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonej działki gruntu stanowi przestępstwo naruszenia miru domowego, ścigane na wniosek pokrzywdzonego. Jeżeli jesteś świadkiem wprowadzania się dzikich lokatorów do twojego mieszkania, możesz zastosować obronę konieczną - odpierając bezpośredni, bezprawny zamach, nie odpowiadasz za szkodę, jaką wyrządzić możesz napastnikowi chyba że przekroczysz granice obrony koniecznej, np. kalecząc lub zabijając uciekających napastników. Posiadacz działający w obronie koniecznej może bowiem w razie potrzeby zaatakować osobę dokonującą  zamachu i zastosować względem niej niezbędną przemoc, nawet  jeżeli dobro chronione przez posiadacza przedstawia mniejszą wartość w porównaniu z dobrem zagrożonym zniszczeniem lub uszkodzeniem w obronie koniecznej. Obrona konieczna, jaką można zastosować w celu odparcia samowolnego naruszenia posiadania, musi jednak być natychmiastową obroną przed bezpośrednim zamachem na mienie posiadacza, nie zaś działaniem następującym dopiero po dokonanym naruszeniu. Jeżeli więc dzicy lokatorzy zajęli już mieszkanie lub nieruchomość np. zastaniesz ich w mieszkaniu, obrony koniecznej nie można już zastosować  i pozostaje ci jedynie dozwolona przepisami prawa samopomoc. Możesz mianowicie przywrócić własnym działaniem stan poprzedni, czyli osobiście wyrzucić dzikich lokatorów i ich mienie z mieszkania, nie możesz jednak stosować przemocy wobec tych osób. Przepis art. 343 kodeksu cywilnego dotyczący tzw. dozwolonej samopomocy dopuszcza przywrócenie własnym działaniem stanu poprzedniego, jednakże pod warunkiem, że między naruszeniem  posiadania a przywróceniem do stanu poprzedniego upłynie czas bardzo krótki. Pamiętać jednak należy, iż wyeksmitowany z lokalu dziki lokator może obecnie wnieść przeciw właścicielowi powództwo posesoryjne, domagając się przywrócenia posiadania, co skutkować może długotrwałymi procesami sądowymi i co więcej sprawę taką może wygrać. W toku powództwa o przywrócenie posiadania sąd ustala bowiem "ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia" nie badając czy "ostatni posiadacz"  którym był dziki lokator miał prawo zajmować lokal.  Zgodnie zaś z art. 3431 k.c. do ochrony władania lokalem stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie posiadania. Warto pamiętać, że prawowici posiadacze lokalu mają prawo domagania się od dzikiego lokatora odszkodowania pieniężnego za okres samowolnego zajmowania lokalu w wysokości czynszu, jaki by się należał za korzystanie z lokalu. Jednakże trudności dowodowe, jakie związane są z ustalaniem wysokości odszkodowania, a także problematyczna egzekucja odszkodowania, dzicy lokatorzy przeważnie nie posiadają majątku nadającego się do przeprowadzenia egzekucji, zwykle jednak odstręczają od podejmowania prób dochodzenia należności z tego tytułu po odzyskaniu lokalu.

Prawo lokatorskie chroni osoby zamieszkujące lokal, ale kodeks cywilny przewiduje tzw. samopomoc, która umożliwia przywrócenie tobie stanu lokalu sprzed jego nielegalnego zasiedlenia!


Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Szybki dostęp do internetu?

Jeżeli myślimy o szybkim dostępie do internetu mamy przed oczami łącza światłowodowe wysoko rozwiniętych krajów.Czy Polska dogoni kiedyś światową czołówkę w dostępie do internetu? Pomimo coraz bogatszej oferty dostawców internetu w Polsce, upowszechnienie korzystania z tego medium jest nadal nam obce. Młode pokolenie coraz szybciej rozwija

Czytaj więcej...

Leasing samochodu

Jak wynegocjować korzystną umowę leasingową np. na samochód? Leasing operacyjny na samochodu to wygodna forma finansowania, korzystniejsza od wynajmu krótkoterminowego.Umowę leasingową regulują obecnie przepisy Kodeksu cywilnego. Przez umowę leasingu finansujący "leasingodawca" zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa

Czytaj więcej...