Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Czy obywatelstwo i paszport można kupić?

Napisane 19.11.2020 przez admin

Tagi: darknet paszport dokumenty prawo jazdy dowód osobisty legitymacja studencka hologramy els naklejki semestralne hologramy karty plastikowe pvc nadruk na karty pvc kolekcjonerskie karty karty isic dyplomy

W darkniecie można kupić paszport, dowód osobisty czy prawo jazdy, popularne są też hologramy ELS. Takie dokumenty kosztują nawet kilkanaście tysięcy dolarów, a sam skan dokumentów kilkanaście dolarów.

Paszport jest to urzędowy dokument stwierdzający tożsamość jego posiadacza i umożliwiający mu pobyt w różnych krajach i przemieszczanie się pomiędzy nimi. Zazwyczaj paszport wydawany jest przez upoważnione organy państwowe i wtedy oprócz danych identyfikacyjnych właściciela (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć) podawane jest jego obywatelstwo. W paszportach wpisywane są także dane identyfikujące organ wydający dokument oraz klauzule ważności czasowej i ewentualnie terytorialnej paszportu. Dane posiadacza zawarte w paszporcie oraz inne  informacje umieszczone w tym dokumencie podane są w języku kraju wydającego paszport, oraz w innych językach, uznanych za międzynarodowe (najczęściej w języku angielskim). Poszczególne państwa wydają też obcokrajowcom przebywającym na ich terenie, a nie posiadającym paszportu, tzw. dokumenty podróży, pozwalające takim osobom na pobyt w różnych krajach i przemieszczanie się pomiędzy nimi. Spotykane są także paszporty wydawane przez organizacje międzynarodowe, a także wydawane przez takie organizacje dokumenty inne niż paszporty, umożliwiające pobyt w różnych krajach i przemieszczanie się. Organizacja Narodów Zjednoczonych wydaje swoim funkcjonariuszom własne paszporty służbowe gwarantujące ich posiadaczom immunitet dyplomatyczny. Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców oraz Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża wydają uchodźcom nie posiadającym własnych paszportów specjalne karty spełniające funkcję paszportów. Wśród paszportów wydawanych przez poszczególne państwa  swoim obywatelom wyróżnia się: paszporty dyplomatyczne wydawane dyplomatom i innym wysokim dostojnikom państwowym, paszporty te zapewniają ich posiadaczom immunitet podczas podróży i pobytów zagranicznych, paszporty służbowe wydawane osobom wyjeżdżającym za granicę służbowo w celach istotnych z punktu widzenia interesów państwa, paszporty prywatne wydawane osobom, którym nie przysługują wymienione wcześniej rodzaje paszportów, lub osobom, które, pomimo iż powyższe paszporty im przysługują, wyjeżdżają za granicę prywatnie, a nie oficjalnie czy służbowo. Konsulowie mogą wydawać obywatelom swojego państwa, którzy przebywają za granicą, inne typy paszportów: paszporty blankietowe wydawane obywatelom swojego państwa, którzy w trakcie pobytu za granicą utracili paszport - w celu umożliwienia im powrotu do kraju, paszporty konsularne wydawane obywatelom swojego państwa na stałe zamieszkującym za granicą. Obywatele polscy mogą uzyskać wyżej wymienione typy paszportów, prócz paszportów konsularnych. Polacy na stałe zamieszkujący za granicą mogą uzyskać polski paszport prywatny. Paszporty dyplomatyczne i służbowe wydaje Minister Spraw Zagranicznych osobom pełniącym funkcje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów i członkom ich rodzin. Obywatelom polskim przebywającym w kraju paszporty prywatne wydają wojewodowie właściwi ze względu na miejsce stałego  zamieszkania osoby ubiegającej się o paszport. W szczególnych  przypadkach paszport taki może być także wydany obywatelowi polskiemu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Osoba ubiegająca się o paszport powinna złożyć wypełniony przez  siebie na specjalnym druku wniosek o wydanie paszportu i dołączyć trzy zdjęcia. W przypadku ubiegania się o paszport po raz pierwszy należy dołączyć także odpis aktu urodzenia. Na druku powinny być naklejone znaczki odpowiedniej opłaty skarbowej. Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem innej osoby lub wyspecjalizowanej instytucji (np. biura turystycznego) lub może być przesłany przez zainteresowanego pocztą. Odmówić wydania paszportu lub unieważnić paszport już wydany można wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie.

W sieci popularne są również oferty hologramów do legitymacji studenckich (naklejki semestralne) a nawet "kolekcjonerskie dokumenty" np. legitymacje studenckie w formie plastikowych pvc kard zrobionych na wzór prawdziwych studenckich i doktoranckich kart.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Szybki dostęp do internetu?

Jeżeli myślimy o szybkim dostępie do internetu mamy przed oczami łącza światłowodowe wysoko rozwiniętych krajów.Czy Polska dogoni kiedyś światową czołówkę w dostępie do internetu? Pomimo coraz bogatszej oferty dostawców internetu w Polsce, upowszechnienie korzystania z tego medium jest nadal nam obce. Młode pokolenie coraz szybciej rozwija

Czytaj więcej...

Fundusze inwestycyjne otwarte, jak zacząć inwestowanie?

Kupując jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, powierzamy zarządzanie naszymi pieniędzmi wyspecjalizowanej instytucji finansowej. Fundusz dysponując zebranymi w ten sposób środkami, może dokonywać inwestycji na znacznie większą skalę niż poszczególni inwestorzy. Fundusz może kupować akcje różnych sp

Czytaj więcej...