Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Co zrobić gdy partner nas zdradza?

Napisane 21.11.2020 przez admin

Tagi: poligamia psycholog zdrada terapia psychologiczna seks małżeństwo partner prawo rozwód terapia małżeńska seksuolog

Psychologowie nie mają wątpliwości, poligamia jest zdrowa ale może być kulturowo i prawnie nieakceptowana oraz zakazana. Co zrobić gdy dowiemy się, że nasz partner lub partnerka praktykuje poligamię?

Poligamia to sytuacja, gdy osoba pozostająca w ważnym  związku małżeńskim ponownie zawiera małżeństwo. W Polsce istnieje prawny zakaz pozostawania w związkach bigamicznych. Osoba, która zawarła ważny w obliczu prawa związek małżeński i małżeństwo to nie ustało (przez rozwód, śmierć jedne  go z małżonków) ani nie zostało unieważnione, nie może ponownie  zawrzeć małżeństwa. Jeżeli jednak związek bigamiczny zostałby zawarty, to każdy, kto ma w tym interes prawny, może domagać się takiego unieważnienia (drugiego, bigamicznego) małżeństwa. Badanie interesu prawnego odbywa się za każdym razem podczas postępowaniem przed sądem. Interes taki ma przede wszystkim drugi małżonek, ale także np. dzieci z pierwszego małżeństwa Aby uzyskać wyrok unieważniający małżeństwo z powodu bigamii, należy złożyć wniosek o unieważnienie małżeństwa w sądzie okręgowym. Wniosek ten podlega opłacie, której wysokość ustala sąd. Ostatecznie koszt wniesienia takiego wniosku jest uzależniony od stopnia skomplikowania sprawy, jej zawiłości i sytuacji materialnej osoby obciążonej kosztami. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu bigamii, jeżeli poprzednie małżeństwo ustało (rozwód, unieważnienie, śmierć jednego z małżonków). Będzie to jednak możliwe wtedy, gdy przyczyną ustania małżeństwa jest śmierć bigamisty. W świetle polskiego prawa zawieranie związku bigamicznego jest również przestępstwem. Popełnia je ten, kto zawiera małżeństwo,  mimo że pozostaje w związku małżeńskim. Natomiast nie popełnia przestępstwa współmałżonek, który zawarł związek małżeński z osobą, która już jest żonata (zamężna). Przestępstwo bigamii jest karane karą grzywny lub karą ograniczenia wolności (od miesiąca do 12 miesięcy) albo karą pozbawienia wolności (od 1 miesiąca do 2 lat). Pamiętaj, że nie jest bigamistą ten, kto pozostaje w dwóch lub więcej związkach nieformalnych (konkubinat) ani ten, kto, będąc, małżonkiem, pozostaje winnym związku nieformalnym. Ponowne zawarcie związku małżeńskiego przez osoby, które wcześniej już były małżeństwem, nie jest bigamią oraz w zakresie stosunków małżonków do wspólnych dzieci po unieważnieniu małżeństwa stosuje się przepisy o rozwodzie. Powództwo o unieważnienie małżeństwa może wytoczyć także prokurator.

Przestępstwo bigamii jest ścigane z urzędu, co oznacza, że nie jest w tym względzie wymagany wniosek i toczyć się  ono może nawet wbrew woli osób zainteresowanych o ściganiu tego przestępstwa decyduje prokurator.

Polecane

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Fundusze inwestycyjne otwarte, jak zacząć inwestowanie?

Kupując jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, powierzamy zarządzanie naszymi pieniędzmi wyspecjalizowanej instytucji finansowej. Fundusz dysponując zebranymi w ten sposób środkami, może dokonywać inwestycji na znacznie większą skalę niż poszczególni inwestorzy. Fundusz może kupować akcje różnych sp

Czytaj więcej...

Rodzaje spółek w Polsce

Chcesz założyć firmę i zastanawiasz się nad spółką? Sprawdź jakie rodzaje spółek występują w polskim prawie i uniknij najczęściej popełnianych błędów. Spółka jest formą współdziałania gospodarczego, która powstaje na skutek umowy (wyjątek - spółka wodna). Zwykle dla utworzenia spółki potrzeba co najmniej dwóch osób (wyjątek

Czytaj więcej...