Kodeks & Przepisy: Portal prawny

Prawo cywilne i karne. Prawo bankowe, finansowe i gospodarcze. Prawo pracownicze i rodzinne. Porady prawników, adwokatów i radców prawnych.

Podpisanie aktu notarialnego

Napisane 19.11.2020 przez admin

Tagi: akt notarialny warszawa kraków poznań mieszkanie nieruchomości działki grunty kancelaria notarialna cennik notarialny opłaty notariusz

Czy pandemia wymusi podpis elektroniczny pod aktem notarialnym? Jak działa tradycyjna kancelaria notarialna i podpisanie aktu notarialnego nabycia nieruchomości w Warszawie, Krakowie, Poznaniu oraz innych miastach?

Akt notarialny to sporządzony przez notariusza dokument stwierdzający czynność urzędową. Najczęściej stwierdza on zawarcie określonej umowy (np. umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość), ale może on także zawierać inne oświadczenia, takie jak np. oświadczenie zbywcy pozostającego we wspólności majątkowej małżeńskiej, iż sprzedawana nieruchomość należy do majątku odrębnego, że została ona nabywcy wydana w posiadanie, że grunt jest zabudowany itp. Akt notarialny zawiera między innymi datę i miejsce jego sporządzenia, imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, imiona, nazwiska i nazwiska rodziców, adresy osób obecnych przy sporządzaniu aktu, oświadczenie stron zawierających umowę. Akt musi być odczytany i podpisany przez osoby, których akt dotyczy, i obecne przy jego sporządzaniu (np. tłumacz) oraz notariusza. Notariusz powinien upewnić się, czy strony biorące udział w akcie rozumieją jego treść i znaczenie oraz czy akt jest zgodny z ich wolą.

Pamiętaj, że oryginał aktu notarialnego pozostaje w kancelarii notarialnej, a strony biorące w nim udział otrzymują jego wypisy w dowolnej liczbie egzemplarzy, będących wiernym powtórzeniem  oryginału.

Akt notarialny odgrywa szczególną rolę wówczas, gdy ustawa uzależnia ważność czynności prawnej od zawarcia jej w formie aktu notarialnego. Nie zachowanie tej formy pociąga za sobą nieważność danej czynności. Klasycznym przykładem takiej sytuacji jest zawarcie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości (gruntu,  lokalu mieszkalnego). Zwykła umowa pisemna nie przenosi własności nieruchomości. Nabywca musi liczyć się z tym, iż mimo zapłacenia całej ceny kupna nie staje się właścicielem. Właściciel (zbywca) może w każdym czasie zażądać wydania tak "zbytej" nieruchomości. Formy aktu notarialnego wymagają takie czynności prawne jak wymieniona wyżej umowa przeniesienia własności nieruchomości (sprzedaż, darowizna, zamiana), zrzeczenie się własności nieruchomości, umowa o dział spadku i podział majątku wspólnego, jeżeli w skład wchodzi nieruchomość, zrzeczenie się dziedziczenia i inne dokładnie wymienione w Kodeksie cywilnym i innych ustawach.

Ceny i opłaty u w kancelarii notarialnej. Ile kosztuje notariusz?

Za przygotowanie i sporządzenie, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu oraz innych dużych miastach możemy spodziewać się maksymalnie 7 zł za każdą rozpoczętą stronę. Za jedną stronę rozumiemy w tym przypadku tekst nie większy niż 25 wierszy objętości. Maksymalna kwota, o którą może być powiększona opłata notariusz za wykonanie czynności notarialnej poza kancelarią wynosi: w porze dziennej 45 zł, w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy około 90 zł za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu. Za porę dzienną uznajemy przedział czasowy obejmujący zakres godzin od 8 rano do 20 wieczorem. Jeżeli jednym aktem notarialnym, sporządzonym między tymi samymi osobami, objęto kilka czynności dotyczących tego samego przedmiotu i pozostających ze sobą w takim stosunku, że jedna z tych czynności ma charakter czynności głównej, a inne mają charakter czynności ubocznych i nie mogą istnieć bez czynności głównej, za sporządzenie tego aktu notarialnego stosuje się maksymalną stawkę przewidzianą dla czynności głównej. W przypadku gdy wymagane czynności między tymi samymi osobami obejmują różne przedmioty, wartość tych przedmiotów sumuje się, jeżeli dla dokonywanych czynności przewidziana jest ta sama maksymalna stawka. Jeżeli dla tych czynności przewidziane są różne maksymalne stawki, stosuje się je za każdą czynność z osobna. Jeżeli akt notarialny obejmuje kilka czynności różnych osób, stosuje się maksymalne stawki przewidziane za każdą czynność z osobna. Zazwyczaj kancelaria notarialna współpracuje z deweloperem sprzedającym nowe mieszkania więc kupując nowe mieszkanie w bloku od dewelopera szukanie kancelarii notarialnej masz z głowy, jeżeli jednak kupujesz mieszkanie z rynku wtórnego będziesz musiał zainteresować się ofertą kancelarii notarialnych w twoim mieście oraz tym jakie stawki cenowe proponują.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Szybki dostęp do internetu?

Jeżeli myślimy o szybkim dostępie do internetu mamy przed oczami łącza światłowodowe wysoko rozwiniętych krajów.Czy Polska dogoni kiedyś światową czołówkę w dostępie do internetu? Pomimo coraz bogatszej oferty dostawców internetu w Polsce, upowszechnienie korzystania z tego medium jest nadal nam obce. Młode pokolenie coraz szybciej rozwija

Czytaj więcej...

Lekarz medycyny pracy

Lekarz medycyny pracy przeprowadza badania kontrolne i okresowe dla pracowników w celu wykluczenie przeciwwskazań do zatrudnienia w konkretnych warunkach pracy.Są to badania mające na celu sprawdzenie stanu zdrowia pracowników pod kątem ich przydatności do danej pracy. Badania lekarskie pracowników dzielą się na: badania wstępne, podlegają im

Czytaj więcej...